Nabízíme Vám nyní činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve stavebnictví.

Vzhledem k povinnosti zadavatele stavby zajistit jak při přípravné fázi stavby tak při realizaci stavby koordinátora BOZP a zpracování plánu BOZP dle nařízení vlády 591/2006 Sb. nebo tam kde je splněn rozsah stavby dle §15 zákona č. 309/2006 Sb., Vás tímto chceme informovat o udělení osvědčení k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi naší firmě, zatoupené ing. Jiřím Ciprysem.

 

BOZP